Despre noi

Bercu – balta de pescuit si ferma piscicola

  • Amplasata in aria protejata a raului Tur
  • Acces auto facil, reabilitarea drumui de acces a fost finalizata la inceputul anului 2016
  • Acces la pista de biciclete recent inaugurata amenajata intre localitatile Turulung si Magosliget. Aceasta este amenajata in principal pe digul de pe malul raului Tur si are o lungime de 40km. Traseul strabate o buna parte a ariilor protejate dar si granita romano-ungara
  • pescuit sportiv si de placere

Ferma piscicola de la Bercu Nou, judetul Satu Mare, a luat fiinta in 1972 si a fost pusa in functiune in 1976.  Principalele specii de pesti ce se pot pescui sunt: crap, caras, amur, biban, salau. Ea este impartita in mai multe elestee cu destinatii diferite: elestee pentru reproducere, pentru crestere si pentru pescuit sportiv.

Ferma piscicola Bercu se intinde pe o suprafata totala de 342,76 ha dintre care 300 ha este luciu de apa restul fiind format din cabana, statie de pompare, diguri, ferma, magazie de furaje.

Numar bazine : 27 – cu suprafete intre 0,2 – 50 ha

– 8 bazine de parcare – 0,2 ha fiecare

– 2 bazine  – 2ha fiecare

– 2 bazine de crestere puiet vara I  – 2ha + 2,5ha

– 2 bazine de crestere puiet vara II  – 4ha + 7,5ha

– 1 bazin pescuit sportiv 7.5 ha

– 12 elestee de crestere cuprinse intre 25  – 50 ha

Pescarii sportivi şi însoţi­torii aces­tora au oblig­aţia de a se com­porta în spir­i­tul respec­tu­lui rec­i­proc pe toată perioada staţionării în perimetrul baz­in­u­lui pis­ci­col (se interz­ice ascultarea muzicii la un volum mare), de păs­trare a curăţe­niei şi de luare a tuturor măsurilor pen­tru a pre­veni orice eveni­ment cu con­secinţe neg­a­tive (incendii, degradări ale terenurilor, alter­area cal­ităţii apei din bazin prin arun­carea de deşeuri/resturi, etc…).

Pescarii au oblig­aţia de a întreţine locul de pes­cuit prin colectarea tuturor deşeurilor şi a res­turilor mena­jere în saci sau pungi, care se ridică de pescar la ter­minarea par­tidei de pes­cuit şi se predau la admin­is­tra­tor sau se depozitează în locurile spe­cial amenajate.

pescuit, pescuit sportiv
pescuit sportiv si de placere

Lasă un răspuns